Coloana e considerată unul din semnele primordiale în arta populară, fiind printre primele semne incizate, care au rămas să dăinuiască în ornamentica spațiului carpato-danubiano-pontic timp de peste zece milenii. Din reprezentarea coloanei au evoluat ulterior alte simboluri importante cum ar fi rombul, unghiurile, voluta, iar apoi spirala. Prin verticalitatea sa, Coloana simbolizează legătura vieții pe pământ cu forțele cosmice, o conexiune veșnică și de neclintit. Prin asociere cu coloana vertebrală a omului, sugerează și ascensiune spre înalt, tărie de caracter și fermitate. Fiind o întruchipare a puterii zeilor, Coloana mai înseamnă victorie*. Nu întâmplător Brâncuși le-a dedicat eroilor ”Coloana infinitului”.