Unul din cele mai bogate și răspândite simboluri universale, Pomul Vieții semnifică legătura dintre Cer și Pământ, armonizând materialul cu spiritualul. Având caracterul unui centru, Pomul Vieții mai poate fi numit Axa lumii. Semn al vieții în contiună evoluție, arborele înseamnă verticalitate, ascensiune, iar prin fructele sale mai este și simbol al fertilității. Componentele pomului sugerează comunicarea între cele trei niveluri ale cosmosului: cel subteran prin rădăcini, suprafața pământului prin trunchi și înaltul cerului prin coroana care e atrasă de lumină. ”Pomul vieții este unul dintre miturile străvechi ale omenirii, întruchipând în formă poetică visul irealizabil al „tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte”.