Cunoscută în Europa în mare parte drept svastica fascistă, vârtelnița este un semn arhaic răspândit din Orientul îndepărtat până în America Centrală. L-au folosit dacii, latinii, scandinavii, japonezii, grecii, fiind unul dintre cele mai răspândite și complexe simboluri. Prin însăși grafica sa, vârtelnița reprezintă o mișcare continuă în jurul unui pol. Este un simbol al acțiunii, vârtejul creator, motorul și energia vieții în regenerare perpetuă. Simbolistica numărului axelor sale ne arată succesiunea celor patru anotimpuri, iar simetria pe care o are vorbește despre organizare și centrare.